Мотивация и задаване на цели за упражнения

Как да се придържаме към вашата фитнес програма

Намирането на мотивация за редовно обучение или упражняване на упражнения не винаги е лесно. Необходимите графици, изгаряне и заболяване са само някои от нещата, които могат да прекъснат вашата фитнес програма. Обаче, понякога мотивацията може да се намери, като се следва много проста формула. Настройката на целта, базирана на подхода SMART, е проста техника, която осигурява структурата на вашата тренировъчна програма .

Много спортисти и треньори успешно използват тази формула, за да определят краткосрочни и дългосрочни цели на обучението.

Принципът SMART

  1. Задайте конкретни цели . Изследванията показват, че конкретните цели са най-мотивиращите. Специфичната цел е да намалите времето си за 5K с 30 секунди в рамките на 6 месеца. Много хора просто казват, че искат да станат по-бързи. Тази цел е твърде обща, за да ви мотивира наистина във вашето обучение.
  2. Задайте измерими цели . Просто казано, че искате да получите по-бързо, не е достатъчно подробно. Трябва да можете да планирате и документирате напредъка към целта си. Един от начините да измерите напредъка си е да документирате ефективността си на определени интервали от време. В горния пример може да пожелаете да постигнете 5K ефективност веднъж месечно, така че да имате добро измерване.
  3. Задайте регулируеми цели . Това означава, че вашите цели са достатъчно гъвкави, за да посрещнат неочаквани предизвикателства, без да останат остарели. Травмата може да ви принуди да промените целта си. Ако целта ви е да проведете определен маратон и да бъдете ранени, може да се наложи да промените целта си да направите половин маратон или друго събитие. Травмата не трябва да означава, че изоставяте всичките си планове. В същото време може да откриете, че напредвате бързо и трябва да повишите целта си.
    • Задайте цели, ориентирани към действие Друг важен аспект на настройката на целите е да ги насочите към лични действия. Не забравяйте да обмислите не само това, което искате да постигнете, но как планирате да го постигнете. Помислете как да създадете лична програма за упражнения и принципите на спортната кондиция за съвети за фитнес тренировъчни планове.

Настройката на целта е изкуство, както и наука, но ако се уверите, че целите ви следват формулата SMART, ще откриете, че сте по-склонни да останете мотивирани и да постигнете цел след целта.