Общи наранявания и предотвратяване на волейбол

Съвети за лечение и предпазване от наранявания и болки

Волейболът е страхотен спорт за играчи от всички възрасти и нива. Но както при всеки спорт, това може да доведе до наранявания. По-голямата част от нараняванията с волейбол обикновено могат да бъдат класифицирани като хронични (прекомерна употреба) наранявания или остри (травматични) наранявания. Научете за често срещаните наранявания и вижте някои съвети за предотвратяването им.

Често срещани наранявания срещу волейбол

Прекалените наранявания се появяват с течение на времето поради стрес върху мускулите, ставите и меките тъкани без подходящо време за заздравяване.

Те започват като малка, гадня болка или болка и могат да се превърнат в инвалидизираща травма, ако не бъдат лекувани рано.

Обикновени остри волеви наранявания

От друга страна, остри или травматични наранявания се дължат на внезапно нараняване, сила или удар и могат да бъдат доста драматични.

Коляното наранявания

Колена наранявания по време на волейбол са по-рядко срещани, но когато се случват те обикновено са или на лигамент или хрущял.

Други волеви болки и наранявания

Тези често срещани спортни наранявания могат да се видят и при играчите на волейбол.

Съвети за предотвратяване на волеви наранявания

Много от спортните наранявания са резултат от прекомерна употреба, липса на подходяща почивка, липса на подходящи загрявания или лошо подготвяне.

Предлагат се следните предпазни мерки за безопасност, за да се предотвратят наранявания при волейбол: