Разбиране на Намасте в йога

Ритуалният поздрав въплъщава характера на йогичното учене

Писменият превод на n amaste (произнесено nah-mah-stay ) е "Аз се покланям на вас". Използва се като учтиво поздравление, а също и като средство да се каже "благодаря". В часовете по йога стана традиция учителят и учениците да обменят мандат в края на класа като жест на взаимно уважение.

Намасте в йога

В Индия саскритът поздравява наследството и неговия вариант n amaskar (хинди за "аз се покланям на светлината във вас") се използват в ежедневния разговор.

Хората обикновено се поздравяват на улицата по този начин. Обикновено ще го направят с дланите, притиснати заедно в сърцето, придружени от кратък кимване на главата.

На запад, налагането се използва много в настройките йога, за да покаже благодарност и уважение. В края на йога класа, учителят обикновено ще приведе класа в седнало положение след " savasana" . Това понякога се използва като време за кратък сатсанг (преподаване) или медитация, в зависимост от вида йога .

Традиционно закриване на йога практика

След като класата е официално затворена - често с групата пеене на три ома в унисон - учителят ще каже "namaste" и се поклони на студентите. Те ще реагират в натура, като покланят главите си с дланите си, притиснати заедно в Anjali mudra в сърцето или третото око (средната част на челото).

Понякога всеки ще продължи да държи лъка си, като се наведе напред от позиция с кръстосани крака, докато ръцете или челата не достигнат пода.

Поемането на лък допълнително показва дълбока оценка за учителя. (Това е въпрос на лично предпочитание, няма да обиждате никого, ако решите да не се покланяте или не можете да се покланяте до пода).

Обучение един друг

Вашият учител може да избере да разработи малко на основното значение на namaste.

Те включват думи като "светлината в мен почита светлината във вас" или "учителят в мен се прекланя пред учителя във вас". Тези видове разширени интерпретации признават, че макар да сте се научили от учителя, учителят е научил нещо и чрез споделянето на времето с вас. Той също така предлага, тъй като ученето и мъдростта се обменят между всички в практиката, вие сте и ваш учител.

Значение на Anjali Mudra, молитвата позиция

Въпреки че Anjali mudra е позицията, която трябва да приемете, когато казвате "namaste", намерението за поставяне на дланта заедно не трябва да се тълкува като форма на молитва. Погрешното схващане произтича от факта, че Anjali mudra обикновено описва Запада като "молитвена поза". Важно е обаче да разберем, че въпреки че жестът е такъв, който свързваме с християнски, хиндуистки и други религиозни практики, той не притежава същото значение в йогическите практики.

Anjali е санскрит просто означава "да предложиш" или "да" поздрави ", докато mudra означава" печат ". По този начин позата е предназначена да символизира почитането и празнуването на този момент.

Йога не е религия , а Anjali mudra не трябва да се разглежда като богослужение на някое божествено същество.

Съвременната практика на йога е изцяло светска. В основата й е практиката на взаимно уважение и уважение към себе си и тялото.