Движението на фаските и мускулите

Повърхностната фасция е мека съединителна тъкан, която се намира точно под кожата. Той обвива и свързва мускулите, костите, нервите и кръвоносните съдове на тялото. Заедно, мускулите и фасциите образуват така наречената система на миофасията.

По различни причини, включително неизползване, липса на разтягане или нараняване, фасцията и подлежащата мускулна тъкан могат да се залепнат заедно.

Това се нарича адхезия и води до ограничено мускулно движение заедно с болка, болезненост и намалена гъвкавост или обхват на движение.

Myofascial Release за прилепна фаза

Миофасициалното освобождаване е техника на тялото, която използва нежен, постоянен натиск върху меките тъкани, докато прилага тракция към фасцията. Тази техника води до омекване и удължаване (освобождаване) на фасцията, както и разпадане на белези или сраствания между кожата, мускулите и костите.

Лечение на рани от рак

Нараняванията на меките съединителни тъкани, като например фасцията, са често срещани, особено по време на атлетичната активност. Най-честият акроним за лечение на фасция или други увреждания, свързани с меките тъкани, е RICE, което означава: