Често срещани усложнения при хирургия за отслабване

Ако мислите, че имате операция за отслабване, е важно да разгледате рисковете, които придружават процедурата. Някои потенциални рискове са незначителни и се решават скоро след загубата на теглото, докато други могат да бъдат по-сериозни и / или дългосрочни.

Рискове за отслабване

В допълнение към общите рискове от операция, които се отнасят за пациенти, подложени на някаква хирургическа процедура, има допълнителни опасения, че тези, които се интересуват от кабинети за отслабване, трябва да са особено запознати.

Източници:

> Бариатична хирургия за тежко затлъстяване. Информационен лист за потребителите. Национален институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания. Март 2008 г. http://win.niddk.nih.gov/publications/gastric.htm